GA4 tag

perjantai 19. helmikuuta 2021

Karavaanarin edunvalvojat - onko heitä?Oletko tunnistanut karavaanarina, kuka valvoo ja/tai edistää harrastukseemme liittyviä lainsäädännöllisiä asioita? Itse asiassa heitä on useita. Kukin näistä tekee meidän puolesta hyvää omalta osaltaan.

Viimeisten viiden vuoden aikana on ollut useita lainsäädännöllisiä hankkeita, jotka liittyvät karavaanariharrastukseen. Tärkeimmät näistä ovat olleet uusi tieliikennelaki, C1-ajokortin "kevennys" ja matkailuautojen auto- ja käyttövoimaveroon liittyvät asiat. Uusimpana julkisuudessa näkynyt hanke on fossiilittoman liikenteen tiekartan vaikutuksen harrastukseemme.

Uusi tieliikennelaki sujuvoitti liikennettä

Kesäkuun 1. päivänä 2020 tuli voimaan uusi tieliikennelaki, jonka myötä alle 3,5 tn matkailuautojen nopeudet muuttuivat tienopeuksiksi ja yli 3,5 tn enintään 100 km/h muutoskatsastuskäynnin kautta. Merkittävä muutos tieliikenteen sujuvuuden kannalta. Jonkin verran keskustelua on aiheuttanut alle 3,5 tn matkailuautojen mahdollisuus ajaa moottoriteillä 120 km/h, koska nopeuden nosto koskee kaiken ikäisiä matkailuautoja. Olisiko sittenkin 100 km/h tunnisssa riittänyt meille? Itse olen sitä mieltä, että olisi, koska matkailuauton ajettavuus yli 100 km/h nopeudessa muuttuu helposti huojuvaksi painosta ja koosta riippuen.

Eniten meidän karavaanarien edunvalvontaa tekee SF-Caravan ry, joka antoi lakimuutosta kannattavan lausuntonsa syksyllä 2017. Samoin teki Matkailuajoneuvotuojat ry. Molemmat yhdistykset ehdottivat, että yli 750 kiloisten keskiakseliperävaunujen, joissa on ajovakauden hallintajärjestelmä, vetonopeus nostettaisiin 100 kilometriin tunnissa. Valitettavasti tämä muutosehdotus ei mennyt läpi. Moni karavaanari on edelleen siinä uskossa, että em. edunvalvojat eivät olisi tehneet "mitään" vaunun vetonopeuden muutoksen eteen. Näin asia ei ole.

Lainlaatijan lapsus oikaistiin

Keväällä 2020 SF-Caravan ry (SFC) ja Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT) antoivat lausunnon/korjauspyynnön Traficomille yli 3,5 tn matkailuautojen 100 km/h nopeusmuutoksen teknisistä edellytyksistä, joissa oli "lapsus". Alkuperäisessä määrityksessä oli  edellytetty, että yli 3,5 tn matkailuautossa olisi pitänyt olla 100 km/h ajonopeuden saadakseen ajopiirturi, takaapäin suojattu kuljettajan istuin ja 100 km/h lätkä ajoneuvon takana. Nämä vaatimukset olivat jääneet määrityksiin, koska alunperin määritykset liittyivät linja-autojen 100 km/h nopeuden määrityksiin.

SFC:n ja MAT:N korjauspyynnön ansiosta Traficom muutti teknisiä vaatimuksia matkailuautojen osalta niin, että ajopiirturia, kuljettajan istuimen suojausta ja nopeustarraa ei edellytetty. Ilman näitä muutoksia, yli 3,5 tn matkailuautojen nopeuden nosto 100 km/h:ssa ei olisi käytännössä onnistunut. Muutos astui voimaan 1.6.2020. Nopeuden muutos edellyttää ajoneuvon muutoskatsastamista.

C1-kortin vaatimukset kevenivät

Syksyllä 2018 SF-Caravan ry ja Matkailuajoneuvotuojat ry ilmoittivat viranomaisille kannattavansa C1- ja C1E ajokorttien opetusvaatimusten keventämistä. Tästä seurasi se, että esimerkiksi B-ajokortin päivittäminen C1-ajokortiksi tuli paljon aiempaa edullisemmaksi opetustuntien vähentymisen myötä. SF-Caravan ry oli ajanut asiaa jo aiemmin pilottikokeilun kautta.

Matkailuautot ovat edelleen autoverottomia

Matkailuautot ovat olleet Suomessa autoverosta vapaita, jos ne täyttävät autoverolain (21 §) ja ajoneuvolain (22 §) määräykset. Autoverolain täsmennyskierroksella 2018 Matkailuajoneuvotuojat ry ehdotti lausunnossaan autoverolakiin matkailuauton sisäkorkeuden muuttamista 1,9 metristä 1,85 metriin. Tämä muutos hyväksyttiin ja se mahdollisti uusien matkailuautomallien, erityisesti retkeilyautojen saamisen autoverottomuuden piiriin. 

Käyttövoimaveron korotus tähtäimessä 

Vuoden 2019 syksyllä käynnistyi medioissa keskustelu matkailuautojen verollepanosta, kun valtion tulo-ja menoarvioon liittyvä yritystukien karsimisesta päättävä työryhmä oli aloittanut työnsä. Samassa yhteydessä käynnistyi keskustelu matkailuautojen käyttövoimaveron korottamisesta henkilöautojen tasolle, joka olisi nostanut veron määrä kaksinkertaiseksi eli noin 1500 euroon vuodessa.

Molempien verojen osalta Matkailuajoneuvotuojat ry antoi nopeasti viranomaisille lausunnon, jossa todettiin, että näiden verojen korotuksella on matkailuautojen kauppaan ja harrastamiseen dramaattiset vaikutukset. 

Lausunto annettiin kannanoton muodossa maaliskuussa 2020 kevään 2020 budjettiriiheen osallistuville hallituksen edustajille ja heidän esikunnalleen. Allekirjoittajina olivat Matkailuajoneuvotuojat ry, SF-Caravan ry ja Suomen Leirintäalueyhdistys ry. Tuloksena tuli toistaiseksi "välirauha" asian osalta, koska vuoden 2021 tulo- ja menoarviossa matkailuautot ovat edelleen verottomia ja käyttövoimaveron määrä on ennallaan.

Tulevia edunvalvonnan kohteita

B-ajokortin osalta on käynnissä koko Euroopan tasolla muutosehdotus, jolla tähdätään siihen, että B-kortilla voisi kuljettaa 4250 kg kokonaismassaista ajoneuvoa nykyisen 3500 kg sijaan. Asiaa ajaa EU-päättäjiin päin Euroopan matkailuajoneuvotoimialaa edustava European Caravan Federation (ECF) . Kussakin jäsenmaassa ml. Suomi on annettu paikallisesti lausunnot viranomaisille ajokorttidirektiivin muutostarpeesta.

Suomessa on ollut mediassa viime aikoina fossiilittoman liikenteen tiekarttaa pohtineen työryhmän luonnosesitys, joka on ollut lausuntokierroksella. SF-Caravan ry ja Matkailuajoneuvotuojat ry ovat puolustaneet lausunnoissaan meidän karavaanarien harrastusta ja sen jatkumisen turvaamista vetoamalla ja perustelemalla sekä luvuin että sanoin harrastuksemme erilaisuutta ajoneuvokaluston osalta esimerkiksi normaali henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Lausunnoissa muistutetaan, että matkailuautojen osalta fossiilittomuus on vielä vuosien päässä samoin kuin hybridi ja/tai sähköautojen riittävä kyky toimia nykyaikaisen matkailuvaunun veturina.

Nautitaan edunvalvonnan tuloksista

Edellä olevat esimerkit osoittavat, että karavaanarien harrastukseen liittyvää edunvalvontaa tehdään koko ajan laadukkaasti. Edunvalvonta on SF-Caravan ry:lle ja Matkailuajoneuvotuojat ry:lle tärkeä tehtävä. Luotan näiden tahojen kykyyn hoitaa tehtävää puolestani. 

Totean siis kaikille lukijoille ja itselleni "Ollos huoleton, poikas valveil´ on".

Lämmin kiitos SF-Caravan ry ja Matkailuajoneuvotuojat ry!