GA4 tag

maanantai 20. lokakuuta 2014

Kysymyksiä osamaksu - ja leasingrahoituksesta

Messut on hyvä paikka tutustua uusiin malleihin.

Auton ostajalla on usein monia kysymyksiä rahoituksesta, mutta niitä ei ehditä tai malteta selvittää, kun uusi auto polttelee autohallissa. Tässä artikkelissa on useimmiten kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastauksia rahoitusyhtiörahoituksesta.

Onko rahoitusyhtiöraha kallista?

Rahoitusyhtiöt ovat hyvin kilpailukyisiä autorahoittajia. Useimmiten autoliikkeiden välittämät rahoitukset rahoitetaan rahoitusyhtiössä. Autoliikkeet markkinoivat rahoitusta uusiin autoihin monesti jopa alle pankkilainojen korkotason. Myös käytettyjen autojen rahoitustarjoukset ovat usein todella kilpailukykyisiä.

Mitä muita kuluja koron lisäksi? 

Osamaksu- ja leasingsopimuksissa koron lisäksi ostajalta veloitetaan luotonperustamiskulu, useimmiten 150-200 euroa, ja eräkohtainen käsittelymaksu 8-10 euroa.  Näihin maksuihin sisältyy sopimuksen alkaessa luottopäätös, sopi-muksen perustaminen ja asiapapereiden tulostus ja postitus. Maksuihin sisältyy myös sopimuskauden aikana ostajan maksusuoritusten käsittely, osoitteenmuutokset ja  sopimuksen päättyessä mm. ilmoitusosan postitus ostajalle.

Mitä tarkoittaa kohdevakuus?

Kohdevakuudesta puhutaan silloin, kun rahoitettava kohde on luoton vakuutena. Paras esimerkiksi kohdevakuudesta on auto.

Rahoitetaanko kaikenikäisiä autoja? 

Ei rahoiteta, koska autot ovat kuluvia esineitä. Rahoitusyhtiöillä on auton ikään liittyviä rajoituksia. Useimmiten yli 10 vuotiaita autoja ei enää rahoiteta. Auton ikä vaikuttaa myös myönnettävään laina-aikaan.

Mitä rajoituksia on rahoituksen saannille?

Luotonannon periaatteisiin kuuluu, ettei luottoa myönnetä henkilölle, jonka maksukyky ei ole riittävä luoton hoitami-seen. Syitä luoton hoitokyvyttömyyteen on mm. maksuhäiriöt ja työttömyys. Rahoitettavien autojen osalta rajoituksia on auton iällä (enintään 10 v.) ja käsirahalla, jota edellytetään enemmän kuin 30 %:a, jos auto on yli 4 vuotta.

Mitä eroa on osamaksulla ja leasingillä?

Osamaksurahoitus tähtää kohteen omistukseen rahoitussopimuksen lopussa. Leasing on pitkäaikaista vuokrausta, jolloin vuokralleottaja ei saa autoa omistukseensa vuokrasopimuksen päättyessä.

Mikä on jäännösarvo? 

Osamaksusopimuksessa jäännösarvo on muita maksueriä suurempi viimeinen erä, joka mahdollistaa pienemmät maksuerät luottoaikana.  Auton jäännösarvo on yleensä aina auton markkinahintaa pienempi luottoajan lopussa.

Rahoitusleasing-sopimuksessa ajoneuvolle määritellään myös jäännösarvo, eli euromäärä, joka autosta pitäisi vähin-tään saada myytäessä auto sopimuskauden päätttyessä. Mikäli auton myyntihinta tuolloin ylittää jäännösarvon, palau-tetaan jäännösarvon ylittävä osuus vuokralleottajalle. Jos taas auton myyntihinta sopimuskauden päätttyessä on pie-nempi kuin jäännösarvo, laskutetaan vuokralleottajalta myyntihinnan ja jäännösarvon erotus lisävuokrana. Leasingso-pimusta tehtäessä jäännösarvo pyritään määrittämään tulevaa markkinahintaa alhaisemmaksi.

Mitä etua on jäännösarvosta?

Jäännösarvo pienentää sopimuksen kuukausimaksuja, koska luoton viimeinen erä on muita eriä suurempi. Rahoitus-sopimukseen voi jättää jäännösarvon, jolloin viimeinen maksuerä on esim. 25 %:a kauppahinnasta.

Miksi käsirahaa edellytetään?

Auto on kuluva käyttöesine, jonka arvo laskee. Koska rahoitettava auto on rahoitussopimuksen vakuutena, edellyte-tään osamaksu- ja leasingsopimuksiin ostajan omarahoitusosuutta.  Näin vältetään tilanne, jossa rahoitusmäärä olisi suurempi kuin auton käypä arvo.

Mistä rahat, jos ei ole omaa rahaa?

Vaihtoehdoksi jäänee pankkien myöntämät luotot. Pankkien myöntämissä kulutusluotoissa ei edellytetä omarahoitusosuutta. Näissä luotoissa vakuutena ovat joko reaalivakuudet, henkilötakaukset tai muu pankin hyväksymä vakuus. Osamaksu- ja leasingrahoituksissa edellytetään lähes aina omarahoitusosuutta.

Voiko rahoitussopimuksen katkaista?

Osamaksukauppalain mukaan ostajalla on oikeus maksaa osamaksuluotto pois haluamanaan ajankohtana.

Tuleeko ennenaikaisesta osamaksusopimuksen poismaksusta lisäkuluja?

Ei tule. Korot veloitetaan aina seuraavaan maksuerän eräpäivään saakka. 

Voiko leasingsopimuksen katkaista kesken kauden, mitä kuluja siitä tulee?

Leasing on pitkäaikaista vuokrausta. Useimpien rahoitusyhtiöiden sopimusehdoissa on maininta siitä, että sopimuksen voi katkaista kesken kauden.  Katkaisutilanteessa yleensä peritään katkaisupalkkio, jonka suuruus vaihtelee rahoitus-yhtiöittäin.

Voiko leasingauton ostaa omaksi?

Ei voi, koska leasingsopimuksen mukaan vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralleottaja on velvollinen myymään auton kolmannelle osapuolelle, joka useimmiten on autoliike.

Kysy aina omasta pankistasi rahoitustarjous myyjäliikkeen tarjouksen lisäksi. Moni pankki tarjoaa rahoitus- ja vakuutusten osalta keskittämisetuja. Ne kannattaa aina hyödyntää. 

Jäikö joku kysymys vielä askarruttamaan, johon et löytänyt vastausta. Kysy, niin vastaan.